Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về biến đối khí hậu và tác động tiêu cực của khí nhà kính đối với môi trường thì việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính là rất quan trọng. Kiểm kê khí nhà kính là gì? Những đối tượng nào cần phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính? Những yêu cầu khi kiểm kê khí nhà kính là gì?
Khí nhà kính là gì? Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Khí nhà kính (GHG) gồm các khí Carbon Dioxide (CO2), Metan (CH4) và khí Nitrous Oxide (N2O). Và các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là Hydrofluorocarbons (HFCS), Perfluorocarbons (PFCS), Sulphur Hexafluoride (SF6), Nitrogen trìuoride (NF3).

Các loại khí nhà kính
Các loại khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong 1 năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Có 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính: năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, các quá trình công nghiệp, nông nghiệp – lâm nghiệp và sử dụng đất, chất thải.

Đối tượng thực hiện kiểm kê Khí nhà kính
Đối tượng thực hiện kiểm kê Khí nhà kính

Được quy định tại Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP, đối tượng cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính:

✔️ Các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là những cơ sở phát thải khí nhà kính có mức phát thải hằng năm từ 3,000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường dưới đây:

✔️ Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1,000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên.

✔️ Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1,000 TOE trở lên.

✔️ Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1,000 TOE trở lên.

✔️ Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65,000 tấn trở lên.

Kiểm kê khí nhà kính có bắt buộc không?

Từ ngày 01/01/2022, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định các doanh nghiệp thuộc Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính bắt buộc phải kiểm kê khí nhà kính.

Tại sao phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính?

Việc thực hiện Kiểm kê Khí nhà kính mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tuân thủ quy định pháp luật

Pháp luật quy định kiểm kê khí nhà kính là hoạt động bắt buộc đối với các cơ sở thuộc danh mục phải kiểm kê. Việc này giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định, đảm bảo rằng họ không vi phạm các chuẩn mực môi trường và an toàn.

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Ngày càng nhiều khách hàng đặt ưu tiên cao cho các doanh nghiệp có cam kết và hành động trong việc bảo vệ môi trường. Việc thực hiện Kiểm kê Khí nhà kính giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tăng cường mối quan hệ và lòng tin từ phía khách hàng.

Kiểm kê khí nhà kính
Kiểm kê khí nhà kính

Thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước

Các nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến mức độ bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Việc có kết quả tích cực từ Kiểm kê Khí nhà kính là một yếu tố quan trọng giúp thu hút nguồn vốn đầu tư từ cả trong và ngoài nước.

Tối ưu hóa quy trình quản lý và giảm thiểu lãng phí tài nguyên

Thông qua quá trình kiểm kê khí nhà kính, doanh nghiệp có thể xác định được nguồn gốc và lượng khí nhà kính phát thải. Điều này giúp họ thiết lập các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu lãng phí tài nguyên, tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý.

Thúc đẩy phát triển bền vững, củng cố hình ảnh thương hiệu:

Việc thực hiện Kiểm kê Khí nhà kính không chỉ là việc tuân thủ pháp luật mà còn là cam kết của doanh nghiệp đối với phát triển bền vững. Hành động này giúp củng cố hình ảnh thương hiệu của họ, tăng cường lòng tin từ cộng đồng và tạo ra một ảnh hưởng tích cực trong lĩnh vực kinh doanh.

Quy trình kiểm kê khí nhà kính

Bước 1: xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

Bước 2: lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực.

Bước 3: Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính

Bước 4: Tính toán phát thải khí nhà kính.

Bước 5: Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính

Bước 6: Đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

Bước 7: Đánh giá độ không chắc chắn về kiểm kê khí nhà kính.

Bước 8: Tính toán kết quả kiểm kê khí nhà kính

Bước 9: Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính.

Các yêu cầu khi kiểm kê khí nhà kính

khoản 1 Điều 11 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về việc kiểm kê khí nhà kính. Theo đó, việc kiểm kê khí nhà kính phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

Thứ nhất: Phương pháp kiểm kê khí nhà kính được áp dụng theo các hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Thứ hai: Số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính phải đảm bảo tính liên tục, độ chính xác và tin cậy, có thể kiểm tra, so sánh và đánh giá.

Thứ ba: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính phải thể hiện đầy đủ thông tin về phương pháp kiểm kê, số liệu hoạt động, hệ số phát thải áp dụng và kết quả kiểm kê khí nhà kính.

Thứ tư: Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính tuân thủ trình tự thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy.

Thứ năm: Thông tin về kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia, lĩnh vực được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan.

Khi nào cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính?

Các cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê nhà kính phải tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính và thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ 02 năm/một lần. Kết quả kiểm kê gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/12 của kỳ báo cáo để tổng hợp.

Phải xây dựng, thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính hằng năm. Thực hiện lồng ghép hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với chương trình quản lý chất lượng, chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình bảo vệ môi trường của cơ sở.

Hằng năm, các cơ sở phát thải phải lập báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở theo hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Lộ trình kiểm kê khí nhà kính

Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn 2023 – 2025

Năm 2023: Cung cấp thông tin, số liệu, xây dựng kế hoạch kiểm kê khí nhà kính.

Năm 2024: Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê 02 năm/1 lần.

Năm 2025: hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở. Trước thời điểm ngày 31/12/2025 phê duyệt kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ 2026 – 2030, gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giai đoạn 2026 – 2030: Giảm phát thải, trao đổi tín chỉ carbon.

Lộ trình kiểm kê khí nhà kính
Lộ trình kiểm kê khí nhà kính

Đơn vị tư vấn kiểm kê khí nhà kính

Để giúp các doanh nghiệp, cơ sở phát thải khí nhà kính thực hiện kiểm kê khí nhà khí, CRS VINA cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính, hướng dẫn định lượng và phát thải khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

Hotline: 0903.980.538

5/5 - (2 bình chọn)