Mẫu báo cáo phát thải khí nhà kính

Hiệu ứng nhà kính gây biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiệt độ nóng dần lên, tác động xấu đến sức khoẻ con người và môi trường. Chính vì thế, hoạt động kiểm kê khí nhà kính là rất quan trọng để thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định mẫu báo cáo phát thải khí nhà kính được chia thành 6 mẫu theo 6 lĩnh vực có phát thải khí nhà kính.

Mẫu báo cáo phát thải khí nhà kính
Mẫu báo cáo phát thải khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính. Tính toán định lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Các nguồn phát thải khí nhà kính.

Theo ISO 14064-1, khí nhà kính được phát thải từ 6 nhóm nguồn:

Nhóm 1: Phát thải hoặc hấp thụ trực tiếp.

Nhóm 2: phát thải hoặc hấp thụ gián tiếp từ việc nhập năng lượng.

Nhóm 3: Phát thải hoặc hấp thụ gián tiếp từ hoạt động vận chuyển.

Nhóm 4: Phát thải hoặc hấp thụ gián tiếp do việc sử dụng thiết bị.

Nhóm 5: Phát thải hoặc hấp thụ gián tiếp do quá trình sử dụng sản phẩm của công ty.

Nhóm 6: Phát thải hoặc hấp thụ gián tiếp từ các nguồn khác.

Những cơ sở nào phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính?

Các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là những cơ sở phát thải khí nhà kính có mức phát thải hằng năm từ 3,000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường dưới đây:

– Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1,000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên.

– Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1,000 TOE trở lên.

– Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1,000 TOE trở lên.

Mẫu báo cáo phát thải khí nhà kính
Mẫu báo cáo phát thải khí nhà kính

– Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65,000 tấn trở lên.

Mấu báo cáo phát thải khí nhà kính

Sau khi thực hiện kiểm kê khí nhà kính thì phải làm báo cáo kiểm kê khí nhà kính. Mỗi lĩnh vực sẽ có một mẫu báo cáo riêng. Dưới đây là 6 mẫu báo cáo phát thải khí nhà kính theo quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

Mẫu số 01: Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Công Thương.

                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ CÔNG THƯƠNG
——-                                                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                           —————

BÁO CÁO

Phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Công Thương năm …

I. Mô tả chung

▪️ Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

▪️ Phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính

▪️ Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

▪️ Kết quả đánh giá độ không chắc chắn

▪️ Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng (QA/QC)

II. Hoạt động kiểm kê khí nhà kính năm….

(Trình bày chi tiết về phương pháp luận, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và kết quả tính toán phát thải đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực)

1. Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng.

▪️ Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động đốt nhiên liệu.

▪️ Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động phát tán từ nhiên liệu.

2. Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU).

▪️ Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp hóa chất.

▪️ Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp luyện kim.

▪️ Phát thải khí nhà kính từ sử dụng các sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ozone.

III. Tổng hợp kết quả kiểm kê khí nhà kính

Đơn vị: nghìn tấn CO2

STT

Nguồn phát thải

CO2

CH4

N2O

HFCs

Tổng

I

NĂNG LƯỢNG

 

 

 

 

 

 

Các hoạt động đốt nhiên liệu

 

 

 

 

 

1

Công nghiệp năng lượng

 

 

 

 

 

a

Sản xuất điện và nhiệt

 

 

 

 

 

b

Sản xuất điện

 

 

 

 

 

c

Lọc hóa dầu

 

 

 

 

 

d

Sản xuất nhiên liệu rắn và ngành công nghiệp năng lượng khác

 

 

 

 

 

đ

Sản xuất nhiên liệu rắn

 

 

 

 

 

e

Chế biến khí

 

 

 

 

 

2

Công nghiệp sản xuất

 

 

 

 

 

a

Sắt và thép

 

 

 

 

 

b

Hóa chất và hóa dầu

 

 

 

 

 

c

Giấy, bột giấy và in ấn

 

 

 

 

 

d

Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá

 

 

 

 

 

đ

Khoáng phi kim

 

 

 

 

 

e

Thiết bị vận tải

 

 

 

 

 

g

Thiết bị, máy móc

 

 

 

 

 

h

Khai khoáng

 

 

 

 

 

i

Gỗ và các sản phẩm từ gỗ

 

 

 

 

 

k

Dệt may và đồ da

 

 

 

 

 

l

Công nghiệp không xác định

 

 

 

 

 

3

Lĩnh vực khác

 

 

 

 

 

a

Thương mại và Dịch vụ

 

 

 

 

 

b

Dân dụng

 

 

 

 

 

I.2

Phát tán từ nhiên liệu

 

 

 

 

 

1

Khai thác than

 

 

 

 

 

a

Khai thác than hầm lò

 

 

 

 

 

b

Khai thác than lộ thiên

 

 

 

 

 

2

Khai thác dầu và khí tự nhiên

 

 

 

 

 

a

Dầu

 

 

 

 

 

b

Khí tự nhiên

 

 

 

 

 

II

IPPU

 

 

 

 

 

II.1

Công nghiệp hóa chất

 

 

 

 

 

1

Quá trình sản xuất Amoniac

 

 

 

 

 

2

Quá trình sản xuất axit Nitric

 

 

 

 

 

II.2

Luyện kim

 

 

 

 

 

1

Quá trình sản xuất sắt thép

 

 

 

 

 

II.3

Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

 

 

 

 

 

1

Quá trình sử dụng chất chữa cháy

 

 

 

 

 

IV. Các cải thiện được thực hiện đối với quá trình kiểm kê khí nhà kính năm….

Trình bày những cải thiện đã được thực hiện trong quá trình kiểm kê khí nhà kính năm…. so với các năm trước đây (về phương pháp luận, thu thập số liệu hoạt động, hệ số phát thải)

V. Kết luận và kiến nghị

Thủ trường cơ quan

Mẫu số 02: Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Giao thông Vận tải.

 

Mẫu số 03: Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Mẫu số 04: Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

 

Mẫu số 05: Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng.

 

Mẫu số 06: Mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

 

CRS VINA cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính, định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, xử lý nhanh chóng, tối ưu chi phí.

5/5 - (1 bình chọn)