Đánh giá phân loại lao động ngành dệt may

Ngành dệt may hiện nay đang được xem là ngành sản xuất có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Là một trong những ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất và tạo ra việc làm, nguồn thu nhập cho nhiều lao động. Tuy nhiên, để duy trì sự phát triển bền vững và cạnh tranh hiệu quả trong thị trường toàn cầu, và đảm bảo an toàn, sức khoẻ người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất, việc đánh giá phân loại lao động ngành dệt may là vô cùng cần thiết, là yếu tố then chốt. Đánh giá phân loại lao động là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp trong ngành dệt may, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao sức khỏe cho người lao động và thúc đẩy hiệu quả sản xuất.

Đánh giá phân loại lao động ngành dệt may
Đánh giá phân loại lao động ngành dệt may

Cơ sở pháp lý

Việc đánh giá phân loại lao động cần được thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc đánh giá phân loại lao động ngành dệt may được thực hiện theo quy định của pháp luật, bao gồm:

Luật Lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH.

Lợi ích của việc đánh giá phân loại lao động ngành dệt may

Việc đánh giá phân loại lao động mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động, bao gồm:

Đối với doanh nghiệp:

 • Giúp xác định chính xác nhu cầu nhân lực, từ đó tuyển dụng và đào tạo phù hợp.
 • Lực lượng lao động được phân bố hợp lý, đảm bảo mỗi người đều thực hiện công việc phù hợp với năng lực, sở trường. Giúp xây dựng hệ thống quản lý lao động hiệu quả, công bằng.
 • Lao động được đào tạo bài bản, có kỹ năng chuyên môn cao, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình sản xuất. Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với người lao động:

 • Giúp người lao động hiểu rõ về công việc, chức danh nghề nghiệp của mình. Người lao động được làm việc trong môi trường phù hợp, có động lực làm việc cao, từ đó nâng cao năng suất lao động.
 • Được hưởng các chế độ đãi ngộ phù hợp với công việc, chức danh nghề nghiệp.
 • Nâng cao ý thức trách nhiệm và tay nghề trong công việc.
 • Phân loại lao động rõ ràng giúp tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, an toàn.

Mục đích của hoạt động đánh giá phân loại lao động

Phân loại lao động ngành dệt may nhằm:

 • Xác định rõ ràng các kỹ năng, trình độ và chuyên môn của từng nhóm lao động.
 • Phân bố nguồn nhân lực hợp lý, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.
 • Đảm bảo công bằng trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và trả lương.
 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tiêu chí đánh giá phân loại lao động ngành dệt may

Có thể phân loại lao động ngành dệt may dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm:

Mức độ độc hại, nặng nhọc

 • Công việc có tiếp xúc với hóa chất độc hại, bụi, tiếng ồn, rung động… được xếp vào loại nặng nhọc, độc hại.
 • Công việc có cường độ lao động cao, tư thế làm việc không thuận lợi,…

Trình độ chuyên môn, kỹ năng

 • Công nhân: Thực hiện các công việc thủ công đơn giản, lặp đi lặp lại.
 • Thợ: Có kỹ năng chuyên môn cao hơn, có thể vận hành máy móc, thiết bị và sửa chữa đơn giản.
 • Kỹ thuật viên: Có kiến thức chuyên môn về công nghệ dệt may, có thể lập trình, vận hành và bảo trì máy móc, thiết bị.
 • Cán bộ quản lý: Có trình độ chuyên môn cao, khả năng lãnh đạo, tổ chức và điều hành sản xuất.

Trình độ học vấn

 • Căn cứ vào bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn mà lao động đã đạt được.
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Số năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dệt may.

Sức khỏe người lao động

Khả năng đáp ứng yêu cầu về sức khỏe cho từng công việc cụ thể.

Dựa vào các tiêu chí trên, lao động trong ngành dệt may được phân loại thành các bậc sau:

 • Bậc 1: Công nhân phổ thông
 • Bậc 2: Công nhân kỹ thuật
 • Bậc 3: Thợ kỹ thuật
 • Bậc 4: Kỹ sư

Quy trình đánh giá phân loại lao động

Quy trình đánh giá phân loại lao động
Quy trình đánh giá phân loại lao động

Thành lập tổ chức đánh giá: Tổ chức đánh giá bao gồm đại diện của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động. Người đứng đầu doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chức đánh giá.

Xác định phạm vi đánh giá: Phạm vi đánh giá bao gồm tất cả các nghề, công việc trong doanh nghiệp.

Rà soát, thu thập thông tin: Thu thập thông tin về đặc điểm, điều kiện lao động của từng nghề, công việc.

Phân tích, đánh giá: Phân tích, đánh giá mức độ tác động của các yếu tố nguy cơ, yếu tố có hại đến sức khỏe của người lao động.

Sử dụng hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động quy định tại Phụ lục I Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH, bao gồm 5 bước:

 • Bước 1: Xác định các yếu tố có tác động sinh học đến người lao động, chia thành 3 nhóm:

* Nhóm A: Yếu tố đánh giá về vệ sinh môi trường lao động (ví dụ: vi khí hậu, áp lực không khí, tiếng ồn, rung xóc,…).

* Nhóm B: Yếu tố đánh giá tác động về tâm sinh lý lao động (ví dụ: mức tiêu hao năng lượng cơ thể, mức hoạt động não lực, độ căng thẳng chú ý và mệt mỏi thần kinh,…).

* Nhóm C: Yếu tố đánh giá về Ergonomics – tổ chức lao động (ví dụ: mức tiếp nhận thông tin, mức đơn điệu của lao động, vị trí, tư thế lao động,…).

 • Bước 2: Lựa chọn ít nhất 6 yếu tố đặc trưng cho mỗi nghề, công việc, đảm bảo phản ánh đầy đủ 3 nhóm yếu tố A, B, C.
 • Bước 3: Chọn 1 chỉ tiêu cho mỗi yếu tố đặc trưng đã chọn và đánh giá, cho điểm theo thang điểm 6 (quy định tại Phụ lục I Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH). Cần lưu ý các nguyên tắc sau:

* Mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm càng lớn thì điểm càng cao.

* Điều chỉnh điểm dựa vào thời gian tiếp xúc của người lao động với các yếu tố nguy cơ.

* Đối với các yếu tố có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu, chỉ chọn 1 chỉ tiêu chính để đánh giá và cho điểm.

 • Bước 4: Tính điểm trung bình các yếu tố theo công thức:

Ȳ=(Y1 + Y2 + … + Yn)/n

* Trong đó:

* Ȳ: Điểm trung bình cộng của các yếu tố.

* n: Số lượng yếu tố đã tiến hành đánh giá (n≥6).

* Y1, Y2,…Yn: Điểm của yếu tố thứ nhất, thứ hai,…,thứ n.

 • Bước 5: Tổng hợp kết quả vào phiếu đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH và xác định điều kiện lao động theo điểm trung bình (Ȳ) như sau:

* Ȳ ≤ 1,01: Điều kiện lao động loại I.

* 1,01 < Ȳ ≤ 2,22: Điều kiện lao động loại II.

* 2,22 < Ȳ ≤ 3,37: Điều kiện lao động loại III.

* 3,37 < Ȳ ≤ 4,56: Điều kiện lao động loại IV.

* 4,56 < Ȳ ≤ 5,32: Điều kiện lao động loại V.

* Ȳ > 5,32: Điều kiện lao động loại VI.

Xác định kết quả phân loại: Căn cứ vào kết quả đánh giá, xác định mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của từng nghề, công việc.

Lập báo cáo kết quả đánh giá: Báo cáo kết quả đánh giá phải nêu rõ: Phạm vi đánh giá, phương pháp đánh giá, kết quả phân loại, đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

Thẩm định và ban hành kết quả phân loại: Báo cáo kết quả đánh giá được trình lên người đứng đầu doanh nghiệp thẩm định. Sau khi được thẩm định, kết quả phân loại được ban hành và thông báo cho người lao động.

Công khai kết quả đánh giá, xếp loại công việc, chức danh nghề nghiệp.

Cập nhật thông tin: Theo dõi, cập nhật thông tin về người lao động khi có thay đổi.

Lưu ý khi thực hiện đánh giá phân loại lao động ngành dệt may

Đánh giá phân loại lao động là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp trong ngành dệt may. Việc thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao sức khỏe cho người lao động và thúc đẩy hiệu quả sản xuất.

Các doanh nghiệp trong ngành dệt may cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đánh giá phân loại lao động.

Việc đánh giá phải được thực hiện định kỳ ít nhất một lần trong 5 năm hoặc khi có sự thay đổi về điều kiện lao động. Cần thực hiện một cách khách quan, công bằng, tránh phân biệt đối xử.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các chế độ đãi ngộ phù hợp với mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của từng nghề, công việc.

Cần thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Cung cấp trang phục bảo hộ lao động phù hợp cho người lao động.

Tổ chức tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Doanh nghiệp cần quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho lao động để đáp ứng nhu cầu của sản xuất.

Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho người lao động.

Áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người lao động phù hợp với kết quả phân loại.

Cần cập nhật thường xuyên tiêu chí phân loại lao động để phù hợp với sự thay đổi của thị trường và công nghệ.

Phân loại lao động là một công việc quan trọng trong quản trị nhân sự ngành dệt may. Việc phân loại lao động hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho người lao động. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống phân loại lao động khoa học, bài bản để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

Đơn vị đánh giá phân loại lao động ngành dệt may

CRS VINA là công ty TNHH tư vấn môi trường – Công nghệ – Chất lượng, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, đánh giá, quan trắc môi trường, bao gồm cả dịch vụ đánh giá phân loại lao động theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH.

Đơn vị đánh giá phân loại lao động ngành dệt may
Đơn vị đánh giá phân loại lao động ngành dệt may

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết, CRS VINA cam kết mang đến cho khách hàng:

Dịch vụ đánh giá phân loại lao động chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng cao.

Đánh giá chính xác, khách quan điều kiện lao động theo các yếu tố quy định.

Xếp loại đúng mức độ nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc của nghề, công việc.

Cung cấp đầy đủ hồ sơ, báo cáo theo quy định.

Giá cả cạnh tranh, hợp lý, có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng thân thiết.

Luôn lắng nghe, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến đánh giá phân loại lao động.

Hỗ trợ khách hàng thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định.

CRS VINA đã thực hiện thành công dịch vụ đánh giá phân loại lao động cho nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: Sản xuất công nghiệp, Xây dựng, Dịch vụ, Nông nghiệp,…

CRS VINA tự hào là đơn vị uy tín, tin cậy, được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Quý khách hàng có nhu cầu đánh giá phân loại lao động vui lòng liên hệ với CRS VINA để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí:

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://crsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

5/5 - (1 bình chọn)