Tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm

Đối mặt với những tình huống cháy nổ có quy mô lớn và tính chất phức tạp thì việc tăng cường khả năng chỉ huy và điều hành các lực lượng phối hợp tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trở thành một ưu tiên hàng đầu. Để đáp ứng đòi hỏi này, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cấp đã chủ động tổ chức .

Tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm
Tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm

Tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm là gì?

Tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm là một hoạt động được tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm đào tạo và nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, nhân viên, và những người tham gia đội ngũ phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu chính của tập huấn là đảm bảo rằng những người tham gia có khả năng phản ứng linh hoạt và hiệu quả trong việc ứng phó với tình huống cháy nổ và cấp cứu.

Trong quá trình tập huấn, các đội ngũ sẽ được hướng dẫn về các kỹ năng cơ bản và nâng cao, bao gồm cách sử dụng thiết bị chữa cháy, cách tổ chức diễn tập, quy trình sơ tán và cứu hộ, cũng như các phương pháp an toàn và chiến thuật đối phó với tình huống cháy nổ đa dạng.

Tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm đồng thời cũng giúp định rõ các phương án ứng phó, chỉ huy điều hành và tăng cường sự hiểu biết về quản lý rủi ro và an toàn trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, và cộng đồng. Qua đó, hoạt động này góp phần quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng trước các tình huống khẩn cấp liên quan đến cháy nổ.

Đồng thời, buổi tập huấn còn là cơ hội để các đơn vị học hỏi, đánh giá năng lực, và đồng lòng xây dựng phương án ứng phó toàn diện.

Huấn luyện đội PCCC cơ sở

Huấn luyện PCCC cho doanh nghiệp

Mục đích của công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm

Công tác tập huấn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) hằng năm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và sẵn sàng của cả cộng đồng trước nguy cơ cháy nổ.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm

Tập huấn nhằm tăng cường nhận thức về trách nhiệm của toàn dân đối với công tác PCCC. Điều này giúp mỗi người dân hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm cá nhân trong việc giữ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.

Tăng cường sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ

Các buổi diễn tập PCCC hằng năm nhằm tăng cường khả năng thường trực và sẵn sàng ứng phó của cộng đồng trước tình huống khẩn cấp. Điều này bao gồm kỹ năng xử lý các vụ việc cháy nổ ngay tại điểm xảy ra.

Đánh giá năng lực chỉ huy và phương án ứng phó

Công tác tập huấn đưa ra cơ hội để đánh giá năng lực chỉ huy và hiệu suất của lực lượng tham gia. Đồng thời, kiểm tra và đánh giá phương án điều hành về chiến thuật chữa cháy, đảm bảo rằng mọi người đều có khả năng đối mặt với các tình huống đa dạng và khó khăn.

Tăng cường kết nối tác chiến

Tập trung vào công tác kết hợp tác chiến giữa các lực lượng tham gia. Điều này bao gồm sự hiểu biết và làm việc hiệu quả trong quá trình ứng phó xử lý các tình huống PCCC, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Ngăn chặn các vụ cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại

Mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn các vụ cháy lớn xảy ra và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Các buổi tập huấn giúp đảm bảo rằng mọi người đều có khả năng hành động hiệu quả để đối mặt với tình huống khẩn cấp và giữ an toàn cho mọi người trong cộng đồng.

Tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm
Tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm

Thời gian tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy hằng năm

Tập huấn ít nhất 1 năm/1 lần.

Tổ chức tập huấn PCCC được tổ chức ít nhất một lần mỗi năm đối với phương án chữa cháy của cơ sở, và chỉ có hiệu lực khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC, xây dựng phương án chữa cháy.
Có thể tổ chức thực tập đột xuất khi có yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC đối với các sự kiện đặc biệt ở địa phương. Mỗi lần thực tập phương án chữa cháy có thể đối mặt với một hoặc nhiều tình huống khác nhau, nhưng đảm bảo tất cả các tình huống trong phương án được thực tập.

Tập huấn khi có yêu cầu phê duyệt phương án PCCC

Tập huấn khi có yêu cầu phê duyệt phương án PCCC được thực hiện khi có yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy. Trường hợp cụ thể là khi Trưởng Công an cấp huyện và Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy cho các cơ sở thuộc danh mục quy định. Trước khi tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cơ quan Công an có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở nơi tổ chức thực tập ít nhất 5 ngày làm việc và gửi yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được huy động tham gia thực tập phương án trước thời điểm thực tập ít nhất 5 ngày làm việc.

Trách nhiệm tổ chức tập huấn phương án phòng cháy chữa cháy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết, tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, khu dân cư, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của mình.

Cơ quan Công an có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ quan Công an theo yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt.

Lực lượng, phương tiện có trong phương án chữa cháy khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ.

Người có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở phải gửi kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy đến cơ quan Công an quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực tập phương án chữa cháy.

Các nội dung chính khi tập huấn PCCC

Kiến thức về PCCC

Bao gồm kiến thức cơ bản về cách hoạt động của các thiết bị PCCC như hệ thống báo cháy, bình chữa cháy,…

Nhân viên PCCC cần nắm vững kiến thức này để có khả năng sử dụng và bảo trì các thiết bị PCCC một cách hiệu quả.

Các kỹ năng ứng biến trong PCCC

Trong quá trình tập huấn PCCC, cung cấp cho nhân viên những kỹ năng ứng biến trong tình huống khẩn cấp là rất quan trọng. Dưới đây là một số kỹ năng cần chú trọng:

Nhận biết và đánh giá tình huống

Khả năng nhận biết và đánh giá đúng các tình huống cháy nổ là quan trọng.

Xác định mức độ nguy hiểm, kích thước và phạm vi đám cháy, sự lan rộng và tác động tiềm năng của nó.

Lập kế hoạch và quyết định

Xây dựng kế hoạch ứng phó nhanh chóng và quyết định đúng đắn trong việc triển khai biện pháp phòng cháy, cứu hộ và sơ tán.

Sử dụng thiết bị và công cụ PCCC

Khả năng sử dụng hiệu quả các thiết bị như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, áo chống cháy, khẩu trang, máy bơm nước,…

Kỹ năng giao tiếp và thông tin

Giao tiếp và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả trong tình huống cháy nổ.

Kỹ năng sơ cứu cơ bản

Đào tạo về sơ cứu cơ bản để hỗ trợ và chăm sóc ban đầu cho những người bị thương trong các tình huống khẩn cấp.

Chứng chỉ PCCC
Chứng chỉ PCCC

Quy trình tập huấn PCCC

Xác định nhu cầu

Ban quản lý hoặc người chịu trách nhiệm an toàn trong tổ chức xác định nhu cầu tập huấn PCCC dựa trên các yếu tố như kích cỡ và loại hình hoạt động, số lượng nhân viên và nguy cơ cháy nổ.

Lập kế hoạch tập huấn

Lập kế hoạch tập huấn bao gồm thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung và phương pháp đào tạo.

Xác định người chịu trách nhiệm tổ chức và giảng dạy tập huấn.

Chuẩn bị tài liệu

Chuẩn bị tài liệu và tài liệu học như kiến thức PCCC, tài liệu tham khảo, bài giảng, bài thực hành và hướng dẫn an toàn.

Thực hiện tập huấn

Thực hiện tập huấn thông qua các phương pháp như bài giảng, thảo luận, trình chiếu, bài thực hành và mô phỏng.

Nhân viên được giảng dạy về kiến thức PCCC, kỹ năng ứng biến trong tình huống cháy nổ, cách sử dụng thiết bị PCCC và quy trình an toàn.

Kiểm tra đánh giá

Kiểm tra và đánh giá kiến thức và kỹ năng của nhân viên thông qua bài kiểm tra, bài thực hành và phần thực tế.

Kết quả kiểm tra cung cấp phản hồi để cải thiện hiệu quả của quá trình tập huấn.

Đào tạo bổ sung

Nhân viên cần được đào tạo bổ sung để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, làm quen với thiết bị và công nghệ PCCC mới.

Đánh giá hiệu qủa

Tiến hành đánh giá hiệu quả của tập huấn PCCC dựa trên phản hồi từ nhân viên, sự áp dụng kiến thức và kỹ năng vào công việc thực tế và đánh giá chỉ số an toàn trong tổ chức.

Dựa trên đánh giá, điều chỉnh và cải tiến quá trình tập huấn trong tương lai.

Việc thực hiện tập huấn PCCC hằng năm là một trong những quy định bắt buộc của pháp luật về PCCC. Đồng thời góp phần vào sự an toàn và bền vững của tổ chức.

Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức tập huấn PCCC hằng năm, có thể liên hệ CRS VINA để được tư vấn.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://crsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (1 bình chọn)