Lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động

Việc bảo vệ an toàn lao động không chỉ là một trách nhiệm pháp lý mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên và tài sản của doanh nghiệp, việc lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động là cần thiết. Trong bài viết sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về các bước lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động.

Lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động
Lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động

Quy định pháp luật về lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động

Luật An toàn vệ sinh lao động 2015

Nghị định 106/2012/NĐ-CP

Các ngành nghề nào bắt buộc phải thực hiện lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động

Điều 8 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề sau phải thực hiện lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động, gồm:

🔸 Khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

🔸 Sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic.

🔸 Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại.

🔸 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim.

🔸 Thi công công trình xây dựng.

🔸 Đóng và sửa chữa tàu biển.

🔸 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

🔸 Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

🔸 Sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày.

🔸 Tái chế phế liệu.

🔸 Vệ sinh môi trường.

Thời điểm đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn lao động

✅ Đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

✅ Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất 01 lần trong một năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thời Điểm đánh giá định kỳ do người sử dụng lao động quyết định.

✅ Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Các bước kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động

⭐ Xác định Mục đích, đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện cho việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

Trước khi bắt đầu lập kế hoạch, doanh nghiệp cần đánh giá các rủi ro liên quan đến an toàn lao động. Điều này có thể bao gồm đánh giá các nguy cơ về cháy nổ, sức khỏe của nhân viên, tai nạn lao động,… Đánh giá rủi ro này giúp cho doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ nguy hiểm và xác định những hoạt động nào cần được thực hiện để giảm thiểu rủi ro.

Mục đích của việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động là để đảm bảo an toàn cho nhân viên và tài sản của doanh nghiệp. Nó cũng giúp doanh nghiệp có thể xác định các nguy cơ liên quan đến an toàn lao động và áp dụng các biện pháp để giảm thiểu rủi ro.

Đối tượng của việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động là nhân viên của doanh nghiệp, cũng như các bên liên quan khác như khách hàng và đối tác. Việc đánh giá rủi ro cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Phạm vi của việc đánh giá rủi ro về an toàn lao động là tất cả các hoạt động và quy trình trong doanh nghiệp có thể gây nguy hiểm cho nhân viên. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các thiết bị và công cụ, các quy trình sản xuất, các hoạt động bảo trì và sửa chữa,…

Thời gian thực hiện cho việc đánh giá rủi ro về an toàn lao động phải được xác định rõ ràng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình đánh giá. Thời gian này cũng phụ thuộc vào quy mô và phạm vi của doanh nghiệp, và cần được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn an toàn lao động.

Lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động
Lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động

⭐ Lựa chọn phương pháp nhận diện, phân tích nguy cơ và tác hại các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Việc lựa chọn phương pháp nhận diện và phân tích nguy cơ, tác hại các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại phụ thuộc vào quy mô và tính chất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số phương pháp chung để thực hiện việc này, bao gồm:

Phân tích môi trường lao động: Phương pháp này sử dụng các công cụ và kỹ thuật đo lường để xác định các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc. Các yếu tố này có thể bao gồm khí độc, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn,…

Sử dụng danh sách kiểm tra: Đây là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để xác định các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc. Các danh sách kiểm tra này bao gồm các câu hỏi và tiêu chí được thiết kế để giúp định danh các yếu tố nguy hiểm.

Đánh giá mức độ rủi ro: Đây là một phương pháp đánh giá mức độ rủi ro của các hoạt động và quy trình trong doanh nghiệp. Phương pháp này giúp xác định mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ và tác hại liên quan đến mỗi hoạt động và quy trình.

Phân tích sự cố: Phương pháp này sử dụng các sự cố đã xảy ra để xác định các nguy cơ và tác hại liên quan đến mỗi hoạt động và quy trình trong doanh nghiệp. Phân tích sự cố giúp xác định các yếu tố có hại và tìm ra các biện pháp để giảm thiểu rủi ro.

⭐ Phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất (nếu có) và cá nhân trong cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

Việc chỉ ra những rủi ro và chỉ hy vọng chúng sẽ không xảy ra là không đủ. Mỗi rủi ro cần được chỉ định cho một thành viên hoặc đội ngũ ưu tiên để xử lý và đưa ra ước tính về các nguồn lực cần thiết để xử lý.

Các trách nhiệm liên quan đến việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động cần được phân công rõ ràng và cụ thể cho các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất và cá nhân trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các phòng ban, đơn vị này cần được chỉ định trách nhiệm cụ thể để đảm bảo rằng công việc đánh giá nguy cơ và quản lý an toàn lao động được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

Các thành viên trong nhóm được chỉ định sẽ chịu trách nhiệm nắm quyền hạn và trách nhiệm cho rủi ro đó. Do đó, đội ngũ cần hiểu các yếu tố có thể dẫn đến rủi ro hoặc các dấu hiệu cảnh báo cho thấy khi nào cần phải hành động.

Cụ thể như, phòng Nhân sự có trách nhiệm giới thiệu cho nhân viên về việc đánh giá nguy cơ và trách nhiệm của từng người trong quá trình này. Các phòng chức năng khác như phòng Kỹ thuật, phòng Sản xuất, phòng Kế hoạch, Kế toán cần tham gia định hướng và triển khai kế hoạch đánh giá rủi ro.
Trong các phân xưởng sản xuất, trưởng phòng và người phụ trách sản xuất cần được giao trách nhiệm quản lý an toàn lao động và đánh giá nguy cơ rủi ro tại các vị trí làm việc của nhân viên trong phân xưởng. Các tổ, đội sản xuất cần được giao trách nhiệm đánh giá và quản lý an toàn lao động tại các công đoạn sản xuất mà họ phụ trách.

Các cá nhân tại cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng phải có trách nhiệm tự bảo vệ bản thân, người khác và thiết bị. Họ cần thực hiện đầy đủ nội quy an toàn lao động và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc.

⭐ Dự kiến kinh phí thực hiện.

Dự kiến kinh phí thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động sẽ được tính toán dựa trên các yếu tố như số lượng và loại hình nguy cơ cần đánh giá, quy mô của cơ sở sản xuất, số lượng lao động tham gia quá trình sản xuất. Chúng ta cần lên kế hoạch và phân bổ ngân sách một cách hợp lý để đảm bảo việc đánh giá được thực hiện đầy đủ, chính xác và hiệu quả.

⭐ Kế hoạch phòng ngừa sự cố

Mục tiêu của việc lập kế hoạch đánh giá rủi ro là cung cấp một lộ trình rõ ràng để giải quyết bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào có thể xảy ra. Đối với mỗi rủi ro đã được xác định, nhà quản trị dự án và đồng đội phải tích cực đưa ra các chiến lược phòng ngừa thích hợp.

Trong hầu hết các trường hợp, nhà quản trị xử lý rủi ro thành vấn đề theo một trong bốn cách:

Phòng tránh: Thay đổi kế hoạch nếu xác định được các sự cố có thể xảy ra. Nói cách khác, loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân mối đe dọa.

Chuyển giao: Chuyển giao rủi ro (hoặc một phần rủi ro) cho một nhóm hoặc đơn vị có chức năng xử lý. Có thể coi đây như một chính sách “bảo hiểm” điển hình.

Giảm nhẹ: Thực hiện các bước xử lý ngay lập tức để giảm tác động của rủi ro. Điều này có thể được xem là cần bổ sung hoặc tìm kiếm các tùy chọn khác nhau để xử lý và giảm thiểu các tác động của sự cố.

Chấp nhận rủi ro: Giả sử khả năng xảy ra tác động tiêu cực hoặc ảnh hưởng ngân sách chi phí để ứng phó.

⭐ Kế hoạch dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố không mong muốn

Trong trường hợp doanh nghiệp, cơ sở chấp nhận các rủi ro tiềm ẩn, cần phải thiết lập kế hoạch dự phòng để ứng phó hậu quả.

Để xây dựng kế hoạch dự phòng hiệu quả cho những rủi ro quan trọng và có ảnh hưởng lớn, cần tiết kiệm tối đa chi phí. Nhà lập kế hoạch cần áp dụng quy trình làm việc gồm các bước sau:

Tìm và ghi lại các nguồn tài liệu có thể được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Điều này có thể bao gồm chuyển thành viên trong nhóm sang thực hiện các nhiệm vụ khác, tăng ngân sách hoặc mở rộng phạm vi xử lý.

Thông báo sự cố cho các bên liên quan và có kế hoạch liên lạc với họ để giải quyết vấn đề.

Lập kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề, bao gồm cả các phương án thay thế và tính linh hoạt để tăng khả năng ứng phó.

Theo dõi các yếu tố gây ra rủi ro để có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tốt hơn.

Mặc dù các vấn đề có xác suất xảy ra khá thấp, nhưng việc tưởng tượng và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra là rất quan trọng để đảm bảo sự cân bằng và hiệu quả của kế hoạch dự phòng.

Lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động
Lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động

Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

✔️ Nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trên cơ sở tham khảo thông tin từ các hoạt động sau đây:

▪️ Phân tích đặc Điểm Điều kiện lao động, quy trình làm việc có liên quan.

▪️ Kiểm tra thực tế nơi làm việc.

▪️ Khảo sát người lao động về những yếu tố có thể gây tổn thương, bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe của họ tại nơi làm việc.

▪️ Xem xét hồ sơ, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động: biên bản Điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; số liệu quan trắc môi trường lao động; kết quả khám sức khỏe định kỳ; các biên bản tự kiểm tra của doanh nghiệp, biên bản thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động.

✔️ Phân tích khả năng xuất hiện và hậu quả của việc mất an toàn, vệ sinh lao động phát sinh từ yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được nhận diện.

Dịch vụ lập kế hoạch đánh giá rủi ro an toàn lao động

CRS VINA là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức trong việc thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
Trung tâm sẽ cung cấp cho khách hàng các thông tin, kỹ năng và công cụ cần thiết để giúp họ thực hiện đánh giá một cách đầy đủ, chính xác và hiệu quả.

Ngoài ra, trung tâm còn có nhiều chuyên gia, kỹ sư, nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện đánh giá.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://crsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

✔️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

✔️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

✔️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

✔️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

✔️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)