Quan trắc đo kiểm môi trường lao động

Với xu thế sự phát triển chung, việc chăm lo cho người lao động đã được các cơ quan ban ngành quan tâm, giám sát để đảm bảo về quyền lợi cho người lao động và để doanh nghiệp có thể duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ cho người lao động cũng chính là định hướng phát triển ổn định, lâu dài, tạo vị thế cạnh tranh.

Vậy quan trắc đo kiểm môi trường lao động là gì? Các yếu tố đánh giá khi quan trắc đo kiểm môi trường lao động

Quan trắc Môi trường Lao động: là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng,  chống bệnh nghề nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)