Quan trắc môi trường lao động hằng năm

An toàn và vệ sinh lao động đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động, đó là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng, và hiệu suất sản xuất trong các doanh nghiệp. Chính vì thế, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Để đảm bảo môi trường lao động an toàn nhất, các doanh nghiệp cần phải thực hiện quan trắc môi trường lao động hằng năm theo quy định. Quan trắc môi trường lao động hằng năm để theo dõi và kiểm soát các chỉ số môi trường lao động là vô cùng quan trọng để đảm bảo sức khỏe của người lao động. Hoạt động này nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Quan trắc môi trường lao động hằng năm
Quan trắc môi trường lao động hằng năm

Tại sao phải thực hiện quan trắc môi trường lao động hằng năm?

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện quan trắc môi trường lao động và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động xác định và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc.

Người lao động có quyền được làm việc trong một môi trường an toàn và lành mạnh.

Những đối tượng nào phải quan trắc môi trường lao động hằng năm?

Tất cả các cơ sở, doanh nghiệp, cơ quan, nhà máy, đơn vị có sử dụng người lao động đều phải thực hiện quan trắc môi trường lao động và quan trắc môi trường lao động định kỳ.

Các yếu tố cần quan trắc

🔸 Đo dạc, thử nghiệm, phân tích các yếu tố vi khí hậu, bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ nhiệt.

🔸 Đo đạc, thử nghiệm, phân tích các yếu tố vật lý, bao gồm: ánh sáng, tiếng ồn, rung theo giải tần, phóng xạ, điện từ trường, bức xạ tử ngoại.

🔸 Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp, bao gồm: yếu tố vi sinh vật, gây dị ứng, mẫn cảm, dung môi.

🔸 Đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my: Đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá căng thẳng thần kinh tâm lý, đánh giá Ec-gô-nô-my vị trí lao động.

🔸 Lấy mẫu, bảo quản, đo, thử nghiệm các yếu tố bụi như bụi hạt, phân tích hàm lượng silic trong bụi, bụi kim loại, bụi than, bụi talc, bụi bông và bụi amiăng.

🔸 Lấy mẫu, đo, thử nghiệm các yếu tố hóa học tối thiểu bao gồm NOx, SOx, CO, CO2, dung môi hữu cơ (benzen và đồng đẳng – toluen, xylen), thủy ngân, asen, TNT, nicotin, hóa chất trừ sâu.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện quan trắc môi trường lao động hằng năm

✔️ Cung cấp môi trường làm việc an toàn

Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp cho người lao động một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động xác định và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc.

✔️ Đảm bảo sức khoẻ người lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe của người lao động.

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của người lao động, từ đó đưa ra các biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.

✔️ Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh bị xử phạt.

Quy trình quan trắc môi trường lao động

⚜️ Xác định các yếu tố cần quan trắc

Bước đầu tiên trong quá trình quan trắc môi trường lao động là xác định các yếu tố cần quan trắc.

Các yếu tố này được xác định dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia về vệ sinh lao động, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

⚜️ Lựa chọn phương pháp quan trắc

Sau khi đã xác định được các yếu tố cần quan trắc, cần lựa chọn phương pháp quan trắc phù hợp.

Có nhiều phương pháp quan trắc khác nhau, tùy thuộc vào từng yếu tố cụ thể.

⚜️ Tiến hành quan trắc

Sau khi đã lựa chọn được phương pháp quan trắc, tiến hành tiến hành quan trắc.

Quá trình quan trắc được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm.

⚜️ Phân tích kết quả quan trắc

Sau khi đã thu thập được dữ liệu quan trắc, tiến hành phân tích dữ liệu để đánh giá tình trạng môi trường lao động.

Kết quả phân tích được báo cáo cho người sử dụng lao động.

⚜️ Đưa ra biện pháp cải thiện (nếu cần)

Dựa trên kết quả phân tích, người sử dụng lao động cần đưa ra các biện pháp cải thiện môi trường lao động.

Các biện pháp này có thể bao gồm lắp đặt hệ thống thông gió, giảm tiếng ồn hoặc cung cấp cho người lao động các trang thiết bị bảo hộ cá nhân.

Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động hằng năm

Tại Điều 35 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động, cụ thể:

▪️ Thực hiện quan trắc đầy đủ yếu tố có hại được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập. Đối với nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi quan trắc môi trường lao động phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định này.

▪️ Quan trắc môi trường lao động thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập giữa cơ sở lao động và tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động.

▪️ Đo kiểm môi trường lao động bảo đảm như sau:

+ Thực hiện trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại vùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động.

+ Đối với quan trắc môi trường lao động bằng phương pháp phát hiện nhanh khi kết quả có nghi ngờ, tổ chức quan trắc môi trường lao động lấy mẫu, phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn.

▪️ Yếu tố có hại cần quan trắc, đánh giá được bổ sung cập nhật trong Hồ sơ vệ sinh lao động trong trường hợp sau đây:

+ Có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất hoặc khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động mà có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động.

+ Tổ chức quan trắc môi trường lao động đề xuất bổ sung khi thực hiện quan trắc môi trường lao động.

+ Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Các biện pháp bảo vệ sức khoẻ người lao động

⚡ Sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động

Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang, kính bảo hộ, găng tay và quần áo bảo hộ.

Trang thiết bị bảo hộ giúp ngăn ngừa người lao động tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc.

⚡ Thực hiện kiểm tra sức khoẻ định kỳ

Thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng sức khỏe của người lao động.

Các bài kiểm tra sức khỏe giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe liên quan đến môi trường lao động.

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Đào tạo cho người lao động về vệ sinh lao động, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đào tạo giúp người lao động nhận biết được các yếu tố nguy hiểm trong môi trường làm việc và biết cách tự bảo vệ mình.

⚡ Cải thiện môi trường lao động

Cải thiện môi trường lao động bằng cách lắp đặt hệ thống thông gió, giảm tiếng ồn hoặc cung cấp cho người lao động các trang thiết bị bảo hộ cá nhân.

Việc cải thiện môi trường lao động giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động.

Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động phải thường xuyên kiểm soát, quản lý đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và ít nhất một lần trong một năm phải tổ chức kiểm tra, đánh giá yếu tố này theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (2 bình chọn)