Đối tượng phải quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là một hoạt động quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người lao động. Các đơn vị, tổ chức cần thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. Những đối tượng phải quan trắc môi trường lao động gồm những ai? Quy trình quan trắc môi trường lao động như thế nào? Các yếu tố cần quan trắc môi trường lao động? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Đối tượng phải quan trắc môi trường lao động
Đối tượng phải quan trắc môi trường lao động

Căn cứ pháp lý về quan trắc môi trường lao động

Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, ngày 25/6/2015.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/05/2016, quy định về việc thực hiện quan trắc môi trường lao động.

Nghị định 140/2018/NĐ-CP, ngày 08/10/2018, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ luật Lao động – Thương binh Xã hội.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP, ngày 15/05/2016, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nghị định 28/2020/NĐ-CP, quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn lao động.

Thông tư 19/2016/TT-BYT, quy định chi tiết việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động và báo cáo định kỳ hàng năm công tác quan trắc môi trường với sở y tế địa phương.

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là việc đo lường, đánh giá các yếu tố môi trường tại nơi làm việc như bụi, tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, khí độc để xác định xem các yếu tố này có nằm trong giới hạn an toàn cho phép hay không.

Mục đích của việc quan trắc môi trường lao động

Việc quan trắc môi trường lao động nhằm đảm bảo rằng:

Môi trường làm việc an toàn và không gây hại cho sức khỏe của người lao động.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường lao động.

Phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và các tai nạn lao động.

Đối tượng phải quan trắc môi trường lao động

Các đơn vị, tổ chức sau đây phải thực hiện quan trắc môi trường lao động:

Nhà máy, xí nghiệp, công ty, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, sản phẩm.

Các cơ sở dịch vụ, thương mại, du lịch, vui chơi giải trí.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa, thể thao.

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể.

quan trac moi truong lao dong (6)
Đối tượng phải quan trắc môi trường lao động

Các chỉ tiêu cần quan trắc trong môi trường lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/05/2016, quy định về việc thực hiện quan trắc môi trường lao động với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ nhiệt,…

Chỉ tiêu vật lý: chỉ tiêu ánh sáng, tiếng ồn, độ rung và các chỉ tiêu phóng xạ, bức xạ, điện từ,…

Chỉ tiêu về yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp vi sinh vật, yếu tố nguy cơ gây dị ứng, mẫn cảm, dung môi và các yếu tố gây ung thư.

Chỉ tiêu hóa học: các khí độc như CO, CO2..

Các thành phần bụi các loại như bụi kim loại, bụi silic…

Các yếu tố hơi khí độc: Thủy ngân, Asen, TNT, Nicotin, Niken, hóa chất trừ sâu,…

Chỉ tiêu tâm sinh lý Ec-gô-nô-my: đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý người lao động, thể lực, tư thế lao động.

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động bao gồm các bước sau:

Xác định các yếu tố cần quan trắc

Lựa chọn phương pháp quan trắc phù hợp

Tiến hành quan trắc

Thu thập và xử lý dữ liệu

Đánh giá kết quả quan trắc

Báo cáo kết quả quan trắc

Tần suất quan trắc môi trường lao động định kỳ

Các doanh nghiệp cần phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 1 năm/1 lần.

quan trac moi truong lao dong t2 (14)
Tần suất quan trắc môi trường lao động

Những lưu ý khi thực hiện quan trắc môi trường lao động

Lựa chọn cơ sở quan trắc môi trường lao động uy tín

Một trong những lưu ý quan trọng khi thực hiện quan trắc môi trường lao động là lựa chọn đơn vị hoặc cơ sở quan trắc uy tín. Các đơn vị này phải được Bộ Y tế cấp phép hoạt động và có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ

Việc quan trắc môi trường lao động cần được thực hiện định kỳ để đảm bảo rằng môi trường làm việc luôn an toàn và không gây hại cho sức khỏe của người lao động. Tần suất quan trắc tùy thuộc vào ngành nghề sản xuất và mức độ nguy hiểm của các yếu tố môi trường.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về quan trắc môi trường lao động

Các đơn vị, tổ chức phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quan trắc môi trường lao động. Nếu không tuân thủ, các đơn vị, tổ chức sẽ bị xử phạt hành chính.

Đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình quan trắc

Trong quá trình thực hiện quan trắc môi trường lao động, các đơn vị, tổ chức phải đảm bảo an toàn cho người lao động. Người lao động phải được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động phù hợp và được đào tạo về các quy trình an toàn.

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động cho cơ quan chức năng

Các đơn vị, tổ chức phải báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Kết quả quan trắc sẽ được lưu trữ trong hồ sơ của đơn vị, tổ chức.

Xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý chất thải nguy hại

Các trường hợp vi phạm về quản lý chất thải nguy hại sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

5/5 - (2 bình chọn)