Diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường

Những sự cố môi trường có thể xảy ra bất cứ khi nào trong cuộc sống hằng ngày và tại các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tần suất ngày càng tăng và ảnh hưởng nặng nề đến môi trường. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do sự cố môi trường gây ra thì việc thực hiện diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường là rất quan trọng.

Diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường
Diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường

Sự cố môi trường là gì?

Sự cố môi trường là những sự cố xảy ra bất ngờ trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của thiên nhiên gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.

Sự cố môi trường có thể do tự nhiên hoặc do con người gây nên. Ví dụ như thuỷ triều, sạt lở, động đất,…hoặc như đốt phá rừng, rò rỉ hoá chất độc hại, cháy nổ, tai nạn giao thông dẫn đến ô nhiễm môi trường,….

Mục đích của việc diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường

Những sự cố môi trường thường xảy ra bất ngờ và để lại những hậu quả nghiêm trọng. Chính vì thế, các doanh nghiệp, địa phương, cơ sở cần có biện pháp phòng chống và thực hiện tổ chức các buổi diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường để kịp thời ứng phó.

Việc thực hiện diễn tập phương án sự cố môi trường giúp:

 • Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố môi trường.
 • Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của phương án ứng phó sự cố môi trường đã được xây dựng, phát hiện những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục.
 • Nâng cao kỹ năng, khả năng phối hợp của các cơ quan, tổ chức, lực lượng liên quan trong việc ứng phó sự cố môi trường.
 • Rèn luyện cho nhân viên, lực lượng tham gia diễn tập nâng cao bản lĩnh, kỹ năng xử lý tình huống, khả năng ra quyết định trong điều kiện khẩn cấp.
 • Chuẩn bị tốt cho công tác ứng phó khi sự cố môi trường thực tế xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
 • Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố môi trường.
 • Nâng cao uy tín của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
Diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường
Diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường

Lực lượng nào phải tham gia diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường?

Tham gia diễn tập ứng phó sự cố môi trường gồm các đối tượng:

 • Lực lượng ứng phó khẩn cấp tại địa phương
 • Cán bộ quản lý cơ sở gây ra sự cố môi trường
 • Chuyên gia về môi trường và an toàn
 • Đại diện chính quyền địa phương
 • Các tổ chức liên quan khác

Những quy định về diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường

Diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở được thực hiện ít nhất 02 năm một lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Diễn tập ứng phó sự cố môi trường cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia được thực hiện theo kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường phải có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, lực lượng có liên quan, đại diện đầu mối liên lạc của cộng đồng dân cư, các cơ sở xung quanh có khả năng bị ảnh hưởng do sự cố gây ra.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tổ chức diễn tập phương án ứng phó sợ cố môi trường trong phạm vi cơ sở, trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để phối hợp ứng phó.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện diễn tập phương án ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp huyện xảy ra trên địa bản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp tỉnh xảy xa trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp quốc gia.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, xây dựng lực lượng và bố trí nguồn lực, trang thiết bị ứng phó sự cố môi trường cho Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở phải có công trình, trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; xây dựng, huấn luyện lực lượng tại chỗ cho ứng phó sự cố môi trường.

Diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường

Diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường là hoạt động thực hành nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng và phối hợp của các lực lượng liên quan trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp về môi trường.

Quy trình tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường

Lập kế hoạch diễn tập

 • Xác định mục tiêu, phạm vi, nội dung diễn tập.
 • Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trên địa bàn.
 • Các kịch bản đối với từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường.
 • Phương án ứng phó đối với các kịch bản sự cố môi trường.
 • Phân công nhiệm vụ cho các bên tham gia.
 • Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết.

Huấn luyện

 • Xác định nội dung và tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó sự cố môi trường trong chương trình kế hoạch phòng thủ dân sự cùng cấp hằng năm.
 • Huấn luyện cán bộ, nhân viên về các nội dung của phương án ứng phó.
 • Hướng dẫn cách sử dụng phương tiện, trang thiết bị.
 • Tập huấn các tình huống giả định trong diễn tập.

Triển khai diễn tập

 • Bắt đầu diễn tập theo kịch bản đã được xây dựng.
 • Các bên tham gia thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
 • Giám sát và đánh giá quá trình diễn tập.
 • Phương án bố trí trang thiết bị, vật tư, phương tiện bảo đảm cho hoạt động ứng phó sự cố môi trường theo các mức độ sự cố.
 • Phân công lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm ứng phó sự cố môi trường.
 • Quy trình tiếp nhận, xử lí thông tin, phương thức thông báo, báo động về sự cố môi trường và cơ chế huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị để ứng phó theo mức độ sự cố môi trường.
Diễn tập theo kịch bản đã được xây dựng
Diễn tập theo kịch bản đã được xây dựng

Đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm

 • Phân tích ưu điểm, hạn chế trong quá trình diễn tập.
 • Đề xuất giải pháp để cải thiện hiệu quả ứng phó trong tương lai.
 • Biện pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường đối với các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường.

Tư vấn diễn tập phương án ứng phó sự cố môi trường

CRS VINA cung cấp dịch vụ tư vấn diễn tập ứng phó sự cố môi trường trọn gói cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp,… trên cả nước.

Chúng tôi sở hữu đội ngũ chuyên gia, kỹ sư môi trường có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn diễn tập ứng phó sự cố môi trường.

CRS VINA luôn cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, uy tín, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Giá cả cạnh tranh, phù hợp với khả năng tài chính của các doanh nghiệp.

Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn diễn tập ứng phó sự cố môi trường, hãy liên hệ với CRS VINA để được tư vấn miễn phí.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://crsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

5/5 - (1 bình chọn)