Giấy phép kinh doanh PCCC

Giấy phép kinh doanh PCCC là một bằng chứng pháp lý quan trọng, cho phép các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này theo đúng quy định của pháp luật. Nó đảm bảo rằng các cơ sở kinh doanh đã được kiểm tra, đánh giá và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Điều này giúp bảo vệ sự an toàn của người sử dụng dịch vụ và đảm bảo rằng các hoạt động phòng cháy chữa cháy được thực hiện đúng quy định, đồng thời nâng cao uy tín và tin cậy của cơ sở kinh doanh trong ngành.

Giấy phép kinh doanh PCCC
Giấy phép kinh doanh PCCC

Căn cứ pháp lý

✅ Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2002, sửa đổi năm 2013.

Luật Doanh nghiệp 2020.

Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Giấy phép kinh doanh PCCC là gì?

Giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy là giấy tờ được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Giấy phép này chứng nhận rằng cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để kinh doanh trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh PCCC

Để đáp ứng được yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp hoặc cơ sở phải đáp ứng các điều kiện Để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, cơ sở kinh doanh cần tuân thủ các điều kiện sau:

Loại hình kinh doanh: Cơ sở kinh doanh có thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức hoặc hộ kinh doanh.

Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật: Người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh phải có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy. Họ cũng phải có tên trong các văn bản chứng nhận đăng ký kinh doanh, đầu tư, hoạt động hoặc văn bản thành lập/hợp pháp hóa cơ sở kinh doanh.

Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị: Cơ sở kinh doanh phải có cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị đáp ứng yêu cầu cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Điều này bao gồm:

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy: Cần có địa điểm hoạt động, phương tiện và thiết bị để thực hiện công việc tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định và tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy.

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy: Cần có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng.

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy: Cần có phương tiện và thiết bị để thực hiện công việc tư vấn chuyển giao công nghệ, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy: Cần có phương tiện, thiết bị và máy móc đảm bảo việc thi công và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy: Cần có địa điểm hoạt động, nhà xưởng, phương tiện, thiết bị đảm bảo việc sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy, ngoài những yêu cầu đã nêu trên, cần có ít nhất 2 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy, trong những đó có ít nhất 1 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định và giám sát về phòng cháy chữa cháy.

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, ngoài những yêu cầu đã nêu trên, cần có ít nhất 2 cá nhân có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, ngoài những yêu cầu đã nêu trên, cần có ít nhất 1 người có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy ít nhất 6 tháng.

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, ngoài những yêu cầu đã nêu trên, cần có ít nhất 1 chỉ huy trưởng thi công được cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

binh chua chay gia dinh 2

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, ngoài những yêu cầu đã nêu trên, cần có ít nhất 1 người có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

✔️ Đối với cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy, phải đáp ứng các quy định đã nêu ở các mục trước đó.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh PCCC

Để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ cần bao gồm các thành phần sau:

◾ Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (Mẫu PC21 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an).

◾ Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

◾ Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở. Danh sách này cần kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

◾ Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

◾ Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Huấn luyện PCCC cho doanh nghiệp

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại công ty

Cơ quan nào cấp giấy phép kinh doanh PCCC?

Để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, bạn có thể thực hiện thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền như sau:

🔸 Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Đơn vị này cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy; cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được thành lập theo quyết định của cấp bộ; cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có vốn đầu tư nước ngoài.

🔸 Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh: Đơn vị này cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quản lý, trừ các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lưu ý rằng quy trình và thủ tục cụ thể có thể khác nhau tùy theo cơ quan và vùng địa lý. Bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn về thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh PCCC

CRS VINA cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy:

Tư vấn về thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng sau khi xin giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo hồ sơ được hoàn thiện và nộp đúng quy trình. Quý khách hàng có thể tin tưởng và sẽ nhận được giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://crsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

☀️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

☀️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

☀️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

☀️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

☀️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

☀️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

☀️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (1 bình chọn)