Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

Chứng chỉ hành nghề PCCC là một văn bằng quan trọng đối với những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực PCCC. Để có chứng chỉ này, mỗi cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy phải đáp ứng đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Có những loại chứng chỉ hành nghề PCCC nào? Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề PCCC như thế nào?

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề PCCC
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

Cơ sở pháp lý

Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi năm 2013.

Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Các loại chứng chỉ hành nghề PCCC

Có 5 loại chứng chỉ hành nghề phòng cháy và chữa cháy theo Khoản 2 Điều 43 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP, bao gồm:

Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy.

Huấn luyện PCCC cho doanh nghiệp

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại công ty

Giấy phép kinh doanh PCCC

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

Các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC phải tốt nghiệp chuyên ngành phòng cháy chữa cháy trình độ trung cấp trở lên. Nếu cá nhân tốt nghiệp các chuyên ngành khác sẽ phải hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC khoá 06 tháng, sau khi học xong sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuỳ theo từng lĩnh vực khác nhau.

Cá nhân có ít nhất 03 – 05 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề PCCC theo từng lĩnh vực

Cụ thể:

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế PCCC

Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC. Hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn.

Có chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC, khoá 06 tháng.

Thời gian kinh nghiệm: có tối thiểu 05 năm tham gia thiết kế về PCCC.

Đã tham gia thực hiện tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 05 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Thiet ke PCCC

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thẩm định PCCC

Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC.

Nếu bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khoá 06 tháng).

Có tối thiểu 05 năm tham gia thẩm định về phòng cháy chữa cháy.

Đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định kỹ thuật về PCCC

Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC.

Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực tư vấn, cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

Thời gian kinh nghiệm ít nhất 05 năm tham gia thẩm định về PCCC.

Có thiết kế về PCCC ít nhất 05 công trình.

Điều kiện xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy

Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát PCCC cần đáp ứng các điều kiện sau:

Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên.

Trường hợp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực tư vấn, cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

Có giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công.

Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng thi công về PCCC

Cá nhân xin chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy chữa cháy cần đáp ứng các điều kiện sau:

Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên.

Trường hợp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực tư vấn, cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

Cá nhân xin cấp chứng chỉ thi công PCCC cho chức danh chỉ huy trưởng cần đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn và đã qua lớp bồi dưỡng.

Thời gian kinh nghiệm ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát PCCC

Theo NĐ 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề PCCC, các điều kiện cần thiết để cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy như sau:

Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên. Hoặc bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn, ví dụ như cấp thoát nước, tự động hóa, điện-cơ điện công trình, xây dựng dân dụng… Đồng thời, phải có chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC khóa 6 tháng.

Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Thành phần hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định trong Điều 44 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu:

◾ Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC30).

◾ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC31).

◾ Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

◾ 02 ảnh màu kích thước 3x4cm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Trường hợp đề nghị cấp đổi:

◾ Hồ sơ đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy khi có bổ sung nội dung hành nghề tư vấn mới, gồm tài liệu như trong trường hợp cấp lần đầu và chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó.

◾ Hồ sơ đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy khi chứng chỉ hết thời hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng, gồm các tài liệu quy định tại điểm a và d trong hồ sơ cấp lần đầu và chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy đã được cấp trước đó.

Trường hợp đề nghị cấp lại:

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy khi chứng chỉ bị mất, gồm các tài liệu quy định tại điểm a và d trong hồ sơ cấp lần đầu và giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất chứng chỉ.

Lưu ý: Các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy khi gửi cơ quan Công an phải là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành đối chiếu.

5/5 - (1 bình chọn)