Chứng chỉ hành nghề PCCC

Chứng chỉ hành nghề PCCC là một tài liệu pháp lý quan trọng thể hiện rằng người sở hữu chứng chỉ đã đáp ứng đủ các điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật. Đây là một giấy phép cần thiết và phổ biến, được coi là một trong những yêu cầu bắt buộc khi chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Chứng chỉ hành nghề PCCC
Chứng chỉ hành nghề PCCC

Các loại chứng chỉ hành nghề PCCC

Chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy bao gồm 6 loại như sau:

⚜️ Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC: Chứng chỉ này đào tạo và cung cấp kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, giúp cá nhân hiểu về quy trình, kỹ thuật và các biện pháp phòng cháy cơ bản.

⚜️ Chứng chỉ tư vấn và thẩm định về PCCC: Chứng chỉ này đánh giá và xác nhận năng lực của cá nhân trong việc tư vấn và thẩm định các hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các giải pháp PCCC.

⚜️ Chứng chỉ tư vấn và thiết kế PCCC: Chứng chỉ này xác nhận năng lực của cá nhân trong việc tư vấn và thiết kế các hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm lựa chọn thiết bị, xác định địa điểm lắp đặt và quy định các yêu cầu kỹ thuật.

⚜️ Chứng chỉ tư vấn giám sát PCCC: Chứng chỉ này đảm bảo rằng cá nhân có khả năng giám sát việc triển khai và vận hành các hệ thống PCCC, đảm bảo tính an toàn và tuân thủ quy định.

⚜️ Chứng chỉ tư vấn, kiểm tra, kiểm định các kỹ thuật về PCCC: Chứng chỉ này chứng nhận năng lực của cá nhân trong việc tư vấn, kiểm tra và kiểm định các kỹ thuật liên quan đến phòng cháy chữa cháy, bao gồm các quy trình, thiết bị và tiêu chuẩn liên quan.

⚜️ Chứng chỉ về bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công PCCC: Chứng chỉ này xác nhận năng lực của cá nhân trong việc chỉ huy và quản lý quá trình thi công các hệ thống PCCC, đảm bảo tuân thủ quy định và đạt được hiệu quả cao.

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

Theo Khoản 1 Điều 16 của Thông tư số 66/2014/TT-BCA, các đối tượng được cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy bao gồm:

🌱 Người đang giữ chức vụ chỉ huy trưởng chữa cháy (được quy định tại Điều 37 Luật phòng cháy chữa cháy).

🌱 Cán bộ, đội viên thuộc Phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở, đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

🌱 Người chỉ huy tàu lửa, tàu hỏa, máy bay.

🌱 Người đang làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ hoặc môi trường tiếp xúc thường xuyên với các chất cháy nổ.

🌱 Người đang làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến phòng cháy chữa cháy.

🌱 Các đối tượng khác khi có yêu cầu được đào tạo và huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

Đối với những đối tượng này, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy là một yêu cầu bắt buộc để đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc phòng cháy chữa cháy một cách an toàn và hiệu quả.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

Điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

🔸 Các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC phải tốt nghiệp chuyên ngành phòng cháy chữa cháy trình độ trung cấp trở lên. Nếu cá nhân tốt nghiệp các chuyên ngành khác sẽ phải hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC khoá 06 tháng, sau khi học xong sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

🔸 Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuỳ theo từng lĩnh vực khác nhau.

🔸 Cá nhân có ít nhất 03 – 05 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề PCCC theo từng lĩnh vực

Cụ thể:

⭐ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế PCCC

◾ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC. Hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn.

◾ Có chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC, khoá 06 tháng.

◾ Thời gian kinh nghiệm: có tối thiểu 05 năm tham gia thiết kế về PCCC.

◾ Đã tham gia thực hiện tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 05 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC
Chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC

⭐ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thẩm định PCCC

◾ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC.

◾ Nếu bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khoá 06 tháng).

◾ Có tối thiểu 05 năm tham gia thẩm định về phòng cháy chữa cháy.

◾ Đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

⭐ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định kỹ thuật về PCCC

◾ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC.

◾ Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực tư vấn, cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

◾ Thời gian kinh nghiệm ít nhất 05 năm tham gia thẩm định về PCCC.

◾ Có thiết kế về PCCC ít nhất 05 công trình.

⭐ Điều kiện xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy

◾ Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát PCCC cần đáp ứng các điều kiện sau:

◾ Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên.

◾ Trường hợp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực tư vấn, cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

◾ Có giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công.

◾ Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

⭐ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng thi công về PCCC

◾ Cá nhân xin chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy chữa cháy cần đáp ứng các điều kiện sau:

◾ Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên.

◾ Trường hợp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực tư vấn, cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

◾ Cá nhân xin cấp chứng chỉ thi công PCCC cho chức danh chỉ huy trưởng cần đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn và đã qua lớp bồi dưỡng.

◾ Thời gian kinh nghiệm ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

◾ Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng thi công về PCCC
chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng thi công về PCCC

⭐ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát PCCC

◾ Theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề PCCC, các điều kiện cần thiết để cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy như sau:

◾ Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên. Hoặc bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn, ví dụ như cấp thoát nước, tự động hóa, điện-cơ điện công trình, xây dựng dân dụng… Đồng thời, phải có chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC khóa 6 tháng.

◾ Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

◾ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Huấn luyện PCCC cho doanh nghiệp

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại công ty

Giấy phép kinh doanh PCCC

Thời hạn chứng chỉ hành nghề PCCC

Chứng chỉ hành nghề PCCC do Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn cấp giá trị sử dụng 05 năm kể từ ngày cấp, sử dụng trong phạm vi toàn quốc.

Hết thời hạn này, các cá nhân cần phảm tham gia huấn huán luyện để được cấp chứng chỉ mới.

Hy vọng những thông tin trên giúp ích cho việc tìm hiểu của các bạn. Nếu còn những thắc mắc cần tư vấn, vui lòng liên hệ CRS VINA để được hỗ trợ. Hotline: 0903.980.538

5/5 - (1 bình chọn)